Corona

De Corona heeft ons aardig in haar greep. De elkaar tegensprekende informatie zorgt voor veel onduidelijkheid en onzekerheid.

Cijfers geven vaak een wisselend beeld en menigeen vraagt zich af hoe betrouwbaar en objectief de grafieken, testen en klachtenpatronen zijn. Hoe effectief is de begeleiding en hoeveel schade wordt er met bepaalde therapieën aan de patiënt veroorzaakt. De elkaar tegensprekende theorieën zorgen voor steeds meer onduidelijkheid en onzekerheid. De adviserende groep mensen (het outbreak management team) bestaat uit virologen en deskundigen in de infectieziektebestrijding die zich vooral baseren op fysieke componenten en grafieken. Wat de consequenties van alle maatregelen op mentaal vlak doen met de mensheid wordt nog niet altijd bij stilgestaan.  Voeding, stress en aanverwante zaken worden zakelijk en met de term “niet wetenschappelijk bewezen” benaderd.

Het hele Corona gebeuren is nog steeds onduidelijk en voor velen onverklaarbaar. Wel is vaak aangetoond dat de lever, nieren en longen slachtoffer worden van het Covid 19 virus. Zeker is wel dat veel mensen die door Corona besmet zijn en langdurig op de IC zijn verpleegd, heel lang kampen met veel lichamelijke klachten en een intense voortslepende vermoeidheid.

Mijn filosofie berust op een brede aanpak van de patiënt in al zijn facetten op een niet schadelijke wijze met de juiste energetische frequenties. Mijn ervaring met mensen die Corona (klachten) hebben zijn zeer positief qua herstel van de lichamelijke klachten en de chronische vermoeidheid.

Deze aanpak is tweeledig:

  1. Mijn speerpunt is preventief werken zodat de besmettingskans minimaal is en mensen op die manier de kans krijgen om veilig door deze Coronatijd heen te komen. Dit laatste is een goede tegenhanger tegen de angst en onzekerheid wat direct positief effect heeft op het immuunsysteem.
  2. Degenen die Corona klachten hebben breed begeleiden op zowel fysiek, mentaal, conditioneel en immuunsysteem verhogend niveau, zodat ze redelijk snel weer normaal kunnen functioneren. Hoewel ik nog niet heel veel mensen heb begeleid zijn de resultaten goed te noemen. Herstel is vaak merkbaar na 1 week en volledig herstel meestal na 5 weken.

Het is lastig om te bewijzen dat deze voorzorgsmaatregelen de Corona weinig of geen kans geeft. Wel is wetenschappelijk bekend dat een gezonde leefstijl, gezonde voeding en weinig stress van grote invloed is op ons immuunsysteem. Weerstand verhogen op lichamelijk en geestelijk niveau en gezonde leefstijladviezen zijn uitgangspunten die de kans verhogen om goed door deze tijd heen te komen.